Mã: BL2-249A

Ống nghiệm

Mã: BL2-245A

Bình chia độ

Mã: BL2-242A

Kính bảo hộ

Mã: BL2-241A

Áo choàng

Mã: BL2-240A

Găng tay cao su

Mã: BL2-238A

Đèn cồn

Mã: BL2-232A

Nguồn sáng

Mã: BL2-227A

Cốc đốt

Mã: BL2-226A

Bộ lực kế